Y pum synnwyr: ffyrdd o gyrchu'r meddwlFel seicolegydd, rwyf wedi sylwi ar yr ychydig ffactorau sy'n dylanwadu ar fywyd emosiynol hyd yn oed yn fwy na'r meddyliau mwyaf mewnol. Gan Colin Standish
Ellen White, Awydd yr Oesoedd, 678

Gwyddai'r Iesu y byddai bywyd ei ddisgyblion ffyddlon yn debyg i'w fywyd ef: cyfres o fuddugoliaethau di-dor, heb eu cydnabod felly yma, ond yn fawr iawn wedi hynny!

SWYDDI DIWEDDAR

DISPLAY

LLOFNODI'R CYLCHLYTHYR

Hoffwn dderbyn gwybodaeth reolaidd gan »Hope Worldwide«:

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei drosglwyddo i drydydd parti ac ni chaiff ei ddefnyddio at unrhyw ddiben arall. Gallwch ddirymu eich caniatâd unrhyw bryd.
Am ragor o wybodaeth gweler ein Datganiad Preifatrwydd.

CYNGHORYDD

Hei Gofal

Rydyn ni'n byw mewn byd sy'n llawn helbul ac yn aml mae llawer o bethau'n ein poeni. Ond yn hyn oll,...

GOLEUADAU

GWRAIDD

CYSONI

Gweddïwn am adfywiad

Alexandra Seidel yn cyflwyno yng ngwersyll y Beibl yn y Westerwald, 1.-7. Awst 2022 cylch gweddi wedi'i neilltuo i adfywiad a diwygiad y...

HELO KIDS

BEIBL

MESSIAH

Cwymp Lucifer

Mae “Stori’r Gwaredigaeth” yn stori wir am ryfel — stori’r frwydr rhwng Duw a dilynwyr Satan dros...

ARFERION CREDADYN

Gweddïwn am adfywiad

Alexandra Seidel yn cyflwyno yng ngwersyll y Beibl yn y Westerwald, 1.-7. Awst 2022 cylch gweddi wedi'i neilltuo i adfywiad a diwygiad y...

RHAG BYWYD