Senk sans yo: fason pou jwenn aksè nan lespri aKòm yon sikològ, mwen te remake kèk faktè ki enfliyanse lavi emosyonèl menm plis pase panse entim. Pa Colin Standish
Ellen White, Desire of Ages, 678

Jezi te konnen lavi disip fidèl li yo t ap tankou pa l: yon siksesyon viktwa san enteripsyon, yo pa rekonèt kòm sa yo isit la, men anpil nan gran apre sa!

POST RESAN

DISPLAY

ENKRI YON BULLETIN

Mwen ta renmen resevwa enfòmasyon regilye nan men »Hope Worldwide«:

Adrès imel ou a pa pral pase bay twazyèm pati epi yo pa pral itilize pou okenn lòt rezon. Ou ka anile konsantman ou nenpòt ki lè.
Pou plis enfòmasyon gade nou Deklarasyon sou Konfidansyalite.

KONSEYE

Hey Cares

Nou ap viv nan yon monn ki chaje ak boulvèsman e souvan anpil bagay fè nou pwoblèm. Men, nan tout bagay sa yo,...

LIMYÈS

RASIN

RECONSILIASYON

Nou priye pou renesans

Alexandra Seidel te prezante nan kan Bib la nan Westerwald, 1.-7. Out 2022 yon sèk lapriyè dedye a renesans ak refòmasyon nan...

ALO TIMOUN

LABIB

MESYE

Lisifè tonbe

"Istwa Redanmsyon an" se yon istwa vre nan lagè - istwa lit ant Bondye ak disip Satan yo pou...

PRATIK KWWA

Nou priye pou renesans

Alexandra Seidel te prezante nan kan Bib la nan Westerwald, 1.-7. Out 2022 yon sèk lapriyè dedye a renesans ak refòmasyon nan...

SOTI LAVI