Lima deria: cara mengakses mindaSebagai ahli psikologi, saya telah melihat beberapa faktor yang mempengaruhi kehidupan emosi lebih daripada pemikiran terdalam. Oleh Colin Standish
Ellen White, Desire of Ages, 678

Yesus tahu bahawa kehidupan pengikut-pengikut-Nya yang setia akan menjadi seperti dia: berturut-turut kemenangan yang tidak terputus, tidak diiktiraf seperti itu di sini, tetapi lebih-lebih lagi dalam yang besar selepas itu!

SIARAN TERBARU

DISPLAY

DAFTAR NEWSLETTER

Saya ingin menerima maklumat tetap daripada »Hope Worldwide«:

Alamat e-mel anda tidak akan diserahkan kepada pihak ketiga dan tidak akan digunakan untuk sebarang tujuan lain. Anda boleh membatalkan persetujuan anda pada bila-bila masa.
Untuk maklumat lanjut lihat kami Kenyataan Privasi.

KAUNSELOR

Hey Cares

Kita hidup dalam dunia yang penuh kegawatan dan selalunya banyak perkara menyusahkan kita. Tetapi dalam semua ini,...

PENCERAHAN

AKAR

REKONSILIASI

HELLO ANAK-ANAK

BIBLE

MESIAH

Kejatuhan Lucifer

“Kisah Penebusan” ialah kisah perang benar — kisah perjuangan antara Tuhan dan pengikut Syaitan untuk...

AMALAN KEPERCAYAAN

Dia menjaganya

Kita hidup dalam dunia yang penuh kegawatan dan selalunya banyak perkara yang mengganggu kita.

DARI KEHIDUPAN