Il-ħames sensi: modi ta 'aċċess għall-moħħBħala psikologu, innotajt il-ftit fatturi li jinfluwenzaw il-ħajja emozzjonali saħansitra aktar mill-ħsibijiet l-aktar ġewwa. Minn Colin Standish
Ellen White, Desire of Ages, 678

Ġesù kien jaf li l-ħajja tad-dixxipli fidili tiegħu kienet se tkun bħal tiegħu: suċċessjoni ta’ rebħiet bla interruzzjoni, mhux rikonoxxuti bħala tali hawn, imma ħafna hekk fil-kbir ta’ wara!

POSTI RIĊENTI

DISPLAY

Irreġistra IN NEWSLETTER

Nixtieq nirċievi informazzjoni regolari minn »Hope Worldwide«:

L-indirizz elettroniku tiegħek mhux se jiġi mgħoddi lil partijiet terzi u mhux se jintuża għal xi skop ieħor. Tista' tirrevoka l-kunsens tiegħek fi kwalunkwe ħin.
Għal aktar informazzjoni ara tagħna Dikjarazzjoni ta 'Privatezza.

KUNSILLER

Ħej Cares

Aħna ngħixu f’dinja mimlija taqlib u ħafna drabi ħafna affarijiet ifixkluna. Iżda f'dan kollu,...

DAWL

GĦERUQ

RIKONĊILJAZZJONI

HELLO GIDS

BIBBJA

MESJA

PRATTIKA TWEMMIN

MILL-ĦAJJA