Kuptimi i Zotit të zemëruar: A mund të zemërohet edhe Zoti?Si e përjetoi Jezu Krishti zemërimin e Perëndisë dhe si mund të jemi të sigurt në këtë Perëndi në periudhën e shtrëngimit të ardhshëm? Nga Kai Mester
Ellen White në Përvojat dhe Mësimet e Krishtere, 103

Hiri i Zotit është i mjaftueshëm për të gjitha problemet tona. Edhe pse janë më të mëdhenj se kurrë, ne mund të kapërcejmë çdo tundim nëse i besojmë plotësisht Perëndisë. Hiri i tij do të na bëjë fitues.

POSTIMET E FUNDIT

DISPLAY

Regjistrohu në NEWSLETTER

Do të doja të merrja informacione të rregullta nga "Hope Worldwide":

Adresa juaj e emailit nuk do t'u kalohet palëve të treta dhe nuk do të përdoret për ndonjë qëllim tjetër. Ju mund ta revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë.
Për më shumë informacion shihni tonë Politika e privatësisë.

KËSHILLTARE

NDRIÇIMI

RRËNJA

PAJTIMI

PËRSHËNDETJE FËMIJË

BIBLA

MESIAH

PRAKTIKA E BESIMIT

NGA JETA