Ang limang pandama: mga paraan ng pag-access sa isipBilang isang psychologist, napansin ko ang ilang mga kadahilanan na nakakaimpluwensya sa emosyonal na buhay kahit na higit pa sa kaloob-loobang mga kaisipan. Ni Colin Standish
Ellen White, Desire of Ages, 678

Alam ni Jesus na ang buhay ng kaniyang tapat na mga alagad ay magiging katulad niya: isang sunud-sunod na walang patid na mga tagumpay, na hindi kinikilala bilang gayon dito, ngunit higit na gayon sa dakilang kasunod nito!

MGA KAKAKAILANG POST

DISPLAY

NEWSLETTER SIGN UP

Gusto kong makatanggap ng regular na impormasyon mula sa »Hope Worldwide«:

Ang iyong e-mail address ay hindi ipapasa sa mga ikatlong partido at hindi gagamitin para sa anumang iba pang layunin. Maaari mong bawiin ang iyong pahintulot anumang oras.
Para sa karagdagang impormasyon tingnan ang aming Pahayag ng Pagkapribado.

TAGAPAYO

Hey Cares

Nabubuhay tayo sa isang mundong puno ng kaguluhan at kadalasan ay maraming bagay ang bumabagabag sa atin. Ngunit sa lahat ng ito,...

PALIWANAG

UGAT

PAGKAKASUNDO

HELLO MGA BATA

BIBLIYA

MESYAS

PAGSASANAY NG PANINIWALA

MULA SA BUHAY