Hiểu Chúa đang giận dữ: Chúa cũng có thể trở nên giận dữ không?Chúa Giê-su Christ đã trải qua cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời như thế nào và làm thế nào chúng ta có thể được an toàn trong Đức Chúa Trời này trong thời kỳ đại nạn sắp tới? Bởi Kai Mester
Ellen White trong Kinh nghiệm và Lời dạy Cơ-đốc, 103

Ân điển của CHÚA đủ cho mọi vấn đề của chúng ta. Dù chúng lớn lao hơn bao giờ hết, nhưng chúng ta có thể vượt qua mọi cám dỗ nếu chúng ta hoàn toàn tin cậy Chúa. Ân điển của Ngài sẽ làm cho chúng ta đắc thắng.

BÀI ĐĂNG GẦN ĐÂY

Hiểu Chúa đang giận dữ: Chúa cũng có thể trở nên giận dữ không?
Adobe Stock – sam

Hiểu Chúa đang giận dữ: Chúa cũng có thể trở nên giận dữ không?

Chúa Giê-su Christ đã trải qua cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời như thế nào và làm thế nào chúng ta có thể được an toàn trong Đức Chúa Trời này trong thời kỳ đại nạn sắp tới? Từ...

QUẢNG CÁO

ĐĂNG KÝ BẢN TIN

Tôi muốn nhận thông tin thường xuyên từ »Hope Worldwide«:

Địa chỉ e-mail của bạn sẽ không được chuyển cho bên thứ ba và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào.
Để biết thêm thông tin xem của chúng tôi Chính sách bảo mật.

TƯ VẤN

GIÁC NGỘ

NGUỒN GỐC

HÒA GIẢI

CHÀO CÁC EM

KINH THÁNH

Đấng cứu thế

THỰC HÀNH NIỀM TIN

TỪ CUỘC SỐNG