Bost zentzumenak: adimena sartzeko bideakPsikologo gisa, pentsamendu barnekoetan baino are gehiago bizitza emozionala eragiten duten faktore gutxietaz ohartu naiz. Egilea: Colin Standish
Ellen White, Desire of Ages, 678

Jesusek bazekien bere dizipulu fidelen bizitzak berea bezalakoak izango zirela: etenik gabeko garaipenen segida, hemen horrela aitortua ez, baina gero handietan asko!

AZKEN MENDUAK

DISPLAY

ALDIZKARIA IZENA EMAN

«Hope Worldwide»-tik ohiko informazioa jaso nahiko nuke:

Zure helbide elektronikoa ez da hirugarrenei lagako eta ez da beste helburu baterako erabiliko. Zure baimena edozein unetan ezezta dezakezu.
Informazio gehiagorako ikusi gure Pribatutasun-adierazpena.

KONTSEILUA

Kaixo Cares

Nahasmenduz betetako mundu batean bizi gara eta askotan gauza askok kezkatzen gaituzte. Baina honetan guztian,...

ILUMINAZIOA

ERROA

BIDERATZEA

KAIXO UMEAK

BIBLIA

MESIAS

SINEMEN PRAKTIKA

BIZITZATIK